محاسبات حرفه ای ساخت و مدیریت آکواریوم


مرحله اول

انتخاب واحد های اندازه گیری

مقادیر آکواریوم را وارد کنید (سانتی متر) :


حجم آکواریوم

-

لیتر

حجم آب بدون محاسبه بستر

-

لیتر

فضای تحرک ماهیان

-

سانتی متر

توان پیشنهادی بخاری

-

وات

وزن آکواریوم

-

کیلو گرم

فیلتر پیشنهادی

-

لیتر بر ساعت

نور با مهتابی

-

وات

نور با ال ای دی

-

وات

شن مورد نیاز

-

کیلوگرم

طول شیشه جلو و عقب

-

سانتی متر

عرض شیشه جلو و عقب

-

سانتی متر

طول شیشه بغل

-

سانتی متر

عرض شیشه بغل

-

سانتی متر

طول شیشه کف

-

سانتی متر

عرض شیشه کف

-

سانتی متر

تعداد پل بالا

-

عدد

تعداد پل کف

-

عددتاکنون ماهی من نفر از این ابزار استفاده کرده اند