لیست کانال ها و گروه های تلگرام

لطفا با ارسال اطلاعات کانال ها یا گروه های خود یا مورد شناس خود به کامل شدن این لیست کمک کنید
ارسال و ثبت اطلاعات هیچ هزینه ای برای شما در بر نخواهد داشت
لیست به سرعت در حال تکمیل است و به زودی به روز رسانی خواهد شد .

سوپر گروه ها و کانال ها

اطلاعات
امتیاز و لینک
سوپر گروه ماهی من
نام گروه :
تمام آبزیان
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
---
تعداد اعضا :
اطلاعات و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
@mr_mahdi_j
آیدی مدیر :
Iran fish shop
نام گروه :
خرید و فروش
موضوع گروه :
عالی
کیفیت گروه :
200 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی
نوع گروه :
دانیال امینی
آیدی مدیر :
مشهد آکواریوم
نام گروه :
آبزیان و گیاه
موضوع گروه :
عالی
کیفیت گروه :
500 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
@Mytelegram_rezamoosavi
آیدی مدیر :
فلاور هورن و سایر ماهیان زینتی
نام گروه :
فلاور هورن
موضوع گروه :
عالی
کیفیت گروه :
1500 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و اطلاعاتی
نوع گروه :
@Dalahoo22
آیدی مدیر :
ⓋⒾⓅ Ⓓⓘⓢⓒⓤⓢ
نام گروه :
نگهداری ماهی دیسکس
موضوع گروه :
عالی
کیفیت گروه :
450 نفر
تعداد اعضا :
پرسش و پاسخ
نوع گروه :
@Saman_Niakan
آیدی مدیر :
خرید و فروش اختصاصی و مستقیم از سالندارهای محترم
نام گروه :
خرید و فروش
موضوع گروه :
عالی
کیفیت گروه :
450 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی
نوع گروه :
@Shahroozir
آیدی مدیر :
خراسان فیشلند
نام گروه :
خرید و فروش
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
550 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی
نوع گروه :
@mohammad_saravani
آیدی مدیر :
دنیای آبزیان
نام گروه :
نگهداری آبزیان
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
100 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
@mohammad_saravani
آیدی مدیر :
IRAN GUPPY
نام گروه :
نگهداری ماهی گوپی
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
750 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
@samanyamolaee
آیدی مدیر :
مولی و دیگر ماهیان زنده زا
نام گروه :
ماهی فلاور
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
60 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
@Shervinflowerhorn
آیدی مدیر :
مولی و دیگر ماهیان زنده زا
نام گروه :
نگهداری ماهی مولی
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
220 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
@Shemirani09351279290
آیدی مدیر :
خرید وفروش ابزیان
نام گروه :
فروشگاهی
موضوع گروه :
متوسط
کیفیت گروه :
200 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی
نوع گروه :
@Mostafa_khanii
آیدی مدیر :
خانواده سیچلایدها
نام گروه :
سیچلاید ها
موضوع گروه :
متوسط
کیفیت گروه :
200 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
محمد
آیدی مدیر :
سیچلایدهای آفریقایی
نام گروه :
سیچلایدهای آفریقایی
موضوع گروه :
متوسط
کیفیت گروه :
230 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
@M_jahantiq
آیدی مدیر :
سیکلیدهای آمریکایی و خاص
نام گروه :
سیچلاید های آمریکایی
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
600 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
@Mahisave
آیدی مدیر :
Tanganyika
نام گروه :
سیچلاید های تانگانیا
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
200 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
--
آیدی مدیر :
تبلیغات برای سالن داران و مغازه داران ماهیان زینتی و پلنت
نام گروه :
فروشگاهی
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
350 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی
نوع گروه :
--
آیدی مدیر :
*اسکار*
نام گروه :
نگهداری ماهی اسکار
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
660 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی
نوع گروه :
--
آیدی مدیر :
ماهی های آب شیرین
نام گروه :
آبزیان آب شیرین
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
780 نفر
تعداد اعضا :
فروشگاهی و پرسش و پاسخ
نوع گروه :
--
آیدی مدیر :
خریدوفروش ماهیان زینتی
نام گروه :
فروشگاهی
موضوع گروه :
متوسط
کیفیت گروه :
220 نفر
تعداد اعضا :
خرید و فروش
نوع گروه :
--
آیدی مدیر :
بازار حلزون و شریمپ و پلنت
نام گروه :
فروشگاهی
موضوع گروه :
متوسط
کیفیت گروه :
430 نفر
تعداد اعضا :
خرید و فروش
نوع گروه :
--
آیدی مدیر :
بازار ماهی و اکواریم و لوازم مربوط به ان
نام گروه :
فروشگاهی
موضوع گروه :
متوسط
کیفیت گروه :
300 نفر
تعداد اعضا :
خرید و فروش
نوع گروه :
--
آیدی مدیر :
عاشقان بتا و انجل ( تازه روح)
نام گروه :
نگهداری فایتر و آنجل
موضوع گروه :
خوب
کیفیت گروه :
430 نفر
تعداد اعضا :
پرسش و پاسخ و فروشگاهی
نوع گروه :
--
آیدی مدیر :
ایران بتا
نام گروه :
نگهداری فایتر
موضوع گروه :
ضعیف
کیفیت گروه :
80 نفر
تعداد اعضا :
پرسش و پاسخ و فروشگاهی
نوع گروه :
--
آیدی مدیر :